Utbildning.

MBSR Fundamentals

Instruktörsutbildning i Mindfulness med Helena Bjuhr

Läs om steg 2 i MBSR Fundamentals. »

MBSR steg 2, leder till att du får instruktörskompetens i mindfulness, men berättigar också till nästa utbildningssteg i MBSR lärare/behandlar utbildningen, som leder till att du kan börja hålla egna MBSR program.

Anmälan intresse genom mail till:
helena@mindfulnessakademin.se