Mindfulness­apoteket.

MindfulnessBanner

Vad är Mindfulness?

Vi lever i en tidsålder med så oändligt mycket information och valmöjligheter. Det är upp till den enskilda individen att hitta egna vägar att forma sitt liv utifrån värderingar och etik. Allt fler vill lära sig leva ett enklare och lugnare liv och ett liv med mer nöjdhet. Allt fler vill verkligen vara goda och vänliga människor och vara mindre jagade och stressade, men också lära sig mer om hur man kan ta ansvar för sig själv, i sitt liv, med glädje och svårigheter och sitt sätt att relatera till andra och den värld vi lever i. Här kan mindfulness ge praktiska träningsvägar. Mindfulness i form av programmet Mindfulnessbaserad StressReduktion (MBSR) låter människor pröva och undersöka värdet av att börja träna i vardagen.

MBSR är ursprungligen utvecklat som en behandlingsmetod vid olika sjukdomstillstånd som smärta och psykisk lidande. Vi har även funnit att MBSR kan lindra hjärntrötthet efter bl a skallskador eller stroke. Centralt i MBSR är att öva mindfulness för att finna ett inre lugn, minska stressen samt att få insikter och förståelse och om hur man bäst hanterar sina svårigheter.

Mindfulness är inte en teknik, utan ett sätt att leva.

MBSR-kurs på internet

Om du inte har möjlighet att gå en MBSR kurs där du bor eller om du föredrar att gå MBSR via Internet så finns möjligheten här. Kursen går i direktsändning och den innehåller hela MBSR programmet med övningar och dialog mellan lärare och deltagare i gruppen. Med mikrofon och webbkamera kan alla se och höra varandra. Under rubriken forskning kan du läsa mer om studier vi gjort om hjärntrötthet och MBSR på Internet i direktsändning.

Information om internetkursen »

Andrum

Här kan du prova på en kort meditation, ett andrum där du kan stanna upp ett litet tag och för en stund lägga åt sidan vardagens krav och jakt på att hinna med.

Andrum »