Forskning.

Mycket forskning om mindfulness och om MBSR programmet görs och har gjorts och även vi har gjort forskningsstudier

Vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har vi gjort forskningsstudier med fokus på hjärntrötthet efter traumatisk skallskada eller stroke. Vi har studerat MBSR programmets såväl i traditionellt gruppformat samt via internet i direktsändning. Vi har även gjort forskningsstudier på ett fördjupningsprogram Train4You som utvecklats av Helena Bjuhr.

Referenser

An online self-study mindfulness-based stress reduction course for people suffering from mental fatigue after an acquired brain injury, Brain Injury, 27 Apr 2024: DOI: 10.1080/02699052.2024.2347545
An online self-study mindfulness-based stress reduction course... - ladda hem »

Johansson, B. and Bjuhr, H.
Train 4 Good - an eight-month mindfulness program live on Internet for long-term mental fatigue and emotional distress after an acquired brain injury. Archives of Psychology, 2018;2(5):1-17
Train 4 Good... - ladda hem »

Johansson, B and Bjuhr, H.
Teaching Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Live Online to Individuals Suffering from Mental Fatigue-A Qualitative Evaluation. International Journal of Social Science Studies. 2016: 4(3); doi:10.11114/ijsss.v4i3.1389
Teaching Mindfulness-Based Stress Reduction... - ladda hem »

Johansson, B, Bjuhr, H, Karlsson, M, Karlsson, J-O, Rönnbäck, L.
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Delivered Live on the Internet to Individuals Suffering from Mental Fatigue After an Acquired Brain Injury. Mindfulness, 2015;6:1356-1365
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12671-015-0406-7 »

Johansson, B., Bjuhr, H., & Rönnbäck, L.
Evaluation of an Advanced Mindfulness Program Following a Mindfulness-Based Stress Reduction Program for Participants Suffering from Mental Fatigue After Acquired Brain Injury. Mindfulness, 2015; 6(2):227-233.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-013-0249-z »

Johansson, B., Bjuhr, H., & Rönnbäck, L.
Mindfullness based stress reduction impairs long-term mental fatigue after stroke or traumatic brain injury. Brain Injury, 2012;26(13-14): 1621-1628.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22794665 »

Glavå, G.
Experiences of mindfulness practice in patients suffering from mental fatigue after an acquired brain injury. Masteruppsats, Psykologiska institutionen Göteborg, 2019
Experiences of mindfulness practice... ladda hem »