Forskning

Mycket forskning om MBSR programmet har gjorts över hela världen. MBSR har använts för behandling av olika sjukdomstillstånd, men ska inte ses som en metod som hjälper mot allt. Utan MBSR handlar om att hantera den situation man befinner sig i och den stress som kan uppstå då livet inte fungerar väl. Det är också ett krävande program och inte en metod som lätt kan bidra till förändring om inte tid har avsatts och motivation finns.

MBSR för hjärntrötta

Vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har vi gjort forskningsstudier som riktar sig till människor med hjärntrötthet efter en traumatisk skallskada eller stroke. Vi har studerat MBSR programmets effekt, såväl i traditionellt gruppformat samt via internet i direktsändning.

Vi utvärderingen efter programmet var de flesta mycket nöjda. De beskrev att de var mindre trötta, var gladare och mer tillfreds med livet och inte stressade upp sig lika lätt. Det fanns också de som inte tyckte att MBSR passade dem, eller att de inte hade haft möjlighet att avsätta den tid som krävdes. Som jämförelse till MBSR gruppen hade vi en grupp på väntelista och som fick en MBSR kurs direkt efter den första gruppen. Vi fann en signifikant minskning i mental trötthet, samt depression- och ångestsymptom och förbättring i bearbetningshastighet och uppmärksamhet för efter MBSR, medan ingen av dessa variabler förändrades för gruppen på väntelista.

Fördjupningsprogram

Vid utvärderingen av MBSR studien önskade de flesta en fortsättning. Åtta veckor är en kort tid att för att förändra livsmönster och vi utformade därför ett fördjupningsprogram som de erbjöds med åtta träffar en gång/månad och som avslutades med en heldag i tysthet. Deltagarna beskrev vid utvärderingen hur viktigt det varit för dem att få fördjupa sig i mindfulness-övningarna. MBSR programmet hade gett dem verktyg men de behövde tid att få in det nya tänkandet i sina liv. De berättade efter kursens att de kunde glädjas i det lilla, hade fått ökad acceptans med att det är som det är och att de kunde hantera hjärntröttheten på ett bättre sätt.

MBSR via Internet

Utifrån denna erfarenhet började vi fundera på hur MBSR kan erbjudas fler med hjärntrötthet. Det finns få MBSR lärare i Sverige och människor bor utspridda i landet vilket gör det svårt för många att kunna resa till träffar en gång/vecka.

Den nya studien hade som syfte att studera om det var möjligt att erbjuda hela MBSR programmet i direktsändning via Internet i bild och ljud. Alla deltagare var uppkopplade med webbkamera och mikrofon. På detta sätt kunde programmet i sin helhet genomföras och inkludera dialoger och interaktion mellan lärare och deltagare. Som jämförelse hade vi en vanlig MBSR grupp och en kontrollgrupp (träffades för promenad i naturen en gång/vecka). I korthet fann vi att det gick lika bra att erbjuda MBSR via Internet som i en vanlig grupp. Vi fann minskad mental trötthet och förbättrad uppmärksamhet efter MBSR men ingen förändring i kontrollgruppen.

Vi har också genomfört fördjupningsprogrammet via Internet och i direktsändning och jämfört med en vanlig grupp och kunde konstatera att det även då fungerar lika bra. Vi fann också att vänlighet och omtänksamhet förbättrades under fördjupningsprogrammet.

Anpassning av MBSR för hjärntrötta

Att lära ut MBSR-programmet till individer som lider av hjärntrötthet har krävt viss anpassning men MBSR programmets struktur. En del av innehållet har komprimerats och förenklats eller helt lyftas ut, eftersom själva tempot i programmet är för intensivt för hjärntrötta. Men programmets form och centrala teman finns kvar i sin helhet.

Referenser

Johansson, B., Bjuhr, H., & Rönnbäck, L. (2012). Mindfullness based stress reduction impairs long-term mental fatigue after stroke or traumatic brain injury. Brain Injury, 26(13-14): 1621-1628.

Johansson, B., Bjuhr, H., & Rönnbäck, L. (2015) Evaluation of an Advanced Mindfulness Program Following a Mindfulness-Based Stress Reduction Program for Participants Suffering from Mental Fatigue After Acquired Brain Injury. Mindfulness, 6(2):227-233.

Johansson, B., Bjuhr, H., Karlsson, M., Karlsson, J-O., Rönnbäck, L. (2015) Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Delivered Live on the Internet to Individuals Suffering from Mental Fatigue After an Acquired Brain Injury. Mindfulness, DOI: 10.1007/s12671-015-0406-7