Om Mindfulness.

Mindfulness är meditationer men också så mycket mer. Mindfulness är ett sätt att leva.

Vi lever i en tidsålder med mycket information och valmöjligheter. Allt fler vill vara mindre jagade och stressade och allt fler vill leva ett enklare och lugnare liv och ett liv med mer nöjdhet.

Meditationer är en del av mindfulness. Det ger möjlighet att stanna upp och vara nuet, även med tankar och känslor och möta livet som det är. Det är också i nuet vi kan agera och välja vad vi vill göra och hur vi vill göra. Vi kan inte agera i önskningar och minnen.

Att kunna ta hand om sig själv i glädje och svårigheter kan övas och här kan mindfulness ge vägledning.