MBSR programmet

Programmet Mindfulnessbaserad StressReduktion (MBSR) är ett omfattande program som använts av många i snart 40 år. MBSR kursen har en tydlig och strukturerad uppbyggnad med krav på lärarkompetens. Det har under åren gjorts mycket forskning och kvalitetsarbeten kring programmet. Det finns riktlinjer för hur programmet ska läras ut och krav på utbildning. https://www.umassmed.edu/globalassets/center-for-mindfulness/documents/mbsr-curriculum-guide-2017.pdf

MBSR utvecklades av Jon Kabat-Zinn redan 1979. Syftet var att hjälpa människor till ökat välbefinnande även vid svåra sjukdomstillstånd som kroniska.

Under en MBSR kurs övas mindfulness för att finna ett inre lugn, minska stressen samt att få insikter och förståelse och om hur du kan hantera svårigheter. Stor vikt läggs vid att träna och utveckla en nyfikenhet och att kombinera den med attityder av varsamhet, tålamod, öppenhet och icke dömande i utforskandet av sig själv, sina svårigheter och livet i stort.

Möter vi obehag som varat ett tag med motstånd så uppstår mer av spänning, såväl emotionell som fysiologisk och då förvärras lidandet. En av uppgifterna under programmet är att lära sig leva väl med det man har. Helt enkelt bli mer av den man är.

MBSR är en kurs med veckovisa tillfällen åtta gånger 2-2,5 timmar/gång och en heldag mellan träff 6 och 7. MBSR baseras på meditationer och enkel yoga. Det ingår även samtal och reflektion kring övningarna. Dessutom ingår hemövningar.

Meditationsövningar som görs är olika meditationer och enklare yoga. De görs under en längre tid; ca 45 minuter. Intentionen med dessa längre övningar är att varsamt möta sig själv, stanna upp och vara i lugnet och få den ro som behövs. Vi har så bråttom idag, men glömmer ofta bort hur viktig lugnet är för välmående.

Ett deltagande innebär förutom meditationsövningar även undervisning och reflektion kring centrala teman som t.ex. kunskap om stress och människans livsvillkor. MBSR programmets uppbyggnad är till för att skapa förutsättningar för välgörande insikter och kanske finna nya vägar i livet.

Vill du läsa mer om mindfulness och MBSR programmet rekommenderas: